تبلیغات
عربی ، قرآن ، پیام آسمانی

عربی ، قرآن ، پیام آسمانی
 
شهرستان سراب

دنیای تصاویرمتحرک -ziba-gifs.mihanblog.com
                                                                          

ایمیل:

dawargiti@gmail.com

نکته:
برای دیدن تمام مطالب از سمت راست  به بخش  آخرین مطالب مراجعه کنید
نوشته شده در تاریخ جمعه 7 آبان 1395 توسط داور گیتی نورد
پاورپوینت  و پی دی اف جذاب عربی هفتم درس دوازدهم

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است


توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس دوازدهم عربی هفتم

لینک دانلود
Image result for ‫لینک دانلود‬‎


نسخه پی دی اف

Image result for ‫لینک دانلود‬‎
طبقه بندی: عربی هفتم،  پاور پوینت، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 28 خرداد 1396 توسط داور گیتی نورد
پاورپوینت  و پی دی اف جذاب عربی هفتم درس یازدهم

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است


توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس یازدهم عربی هفتم
لینک دانلود
Image result for ‫لینک دانلود‬‎


نسخه پی دی اف

Image result for ‫لینک دانلود‬‎
طبقه بندی: عربی هفتم،  پاور پوینت، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 26 خرداد 1396 توسط داور گیتی نورد
پاور پوینت  و پی دی اف جذاب عربی هفتم درس دهم

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است


توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس دهم عربی هفتملینک دانلودنسخه پی دی اف
طبقه بندی: عربی هفتم،  پاور پوینت، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 24 خرداد 1396 توسط داور گیتی نورد
پاور پوینت  و پی دی اف جذاب عربی هفتم درس نهم

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است


توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس نهم عربی هفتم
لینک دانلودنسخه پی دی اف
طبقه بندی: عربی هفتم،  پاور پوینت، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 16 خرداد 1396 توسط داور گیتی نورد
پاور پوینت  و پی دی اف جذاب عربی هفتم درس هشتم

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است


توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس هشتم عربی هفتم
لینک دانلودنسخه پی دی اف
طبقه بندی: عربی هفتم،  پاور پوینت،  pdf، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 13 خرداد 1396 توسط داور گیتی نورد
پاور پوینت  و پی دی اف جذاب عربی هفتم درس هفتم

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است


توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس هفتم عربی هفتم Image result for ‫لینک دانلود‬‎


نسخه پی دی اف

Image result for ‫لینک دانلود‬‎
طبقه بندی: عربی هفتم،  پاور پوینت، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 8 خرداد 1396 توسط داور گیتی نورد
پاور پوینت  و پی دی اف جذاب عربی هفتم درس ششم

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است


توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس ششم عربی هفتم  Image result for ‫لینک دانلود‬‎


نسخه پی دی افImage result for ‫لینک دانلود‬‎
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 8 خرداد 1396 توسط داور گیتی نورد
پاور پوینت عربی هفتم درس پنجم(فی السّوق)

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است


توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس پنجم عربی هفتم   (فی السّوق)


لینک دانلود

نسخه پی دی اف


طبقه بندی: عربی هفتم،  پاور پوینت، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 توسط داور گیتی نورد
پاور پوینت عربی هفتم درس چهارم  (حِوارٌ بَینَ وَلَدَینِ)

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است


توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس چهارم عربی هفتم   (حِوارٌ بَینَ وَلَدَینِ)لینک دانلود
نسخه پی دی اف

طبقه بندی: عربی هفتم،  پاور پوینت، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 توسط داور گیتی نورد
پاور پوینت عربی هفتم درس سوّم قسمت دوّم (المواعِظُ العَدَدِیَّةُ)

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است
کلیپ های آموزشی و تفریحی مرتبط با درس

توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس سوّم عربی هفتم  قسمت دوّم (المواعِظُ العَدَدِیَّةُ)


لینک دانلودنسخه پی دی اف

طبقه بندی: عربی هفتم،  پاور پوینت، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 توسط داور گیتی نورد
پاور پوینت عربی هفتم درس سوّم قسمت اوّل (الحِکَمُ النّافِعَةِ)

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است

توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور پوینت عربی هفتم درس سوّم قسمت اوّل (الحِکَمُ النّافِعَةِ)

لینک دانلود

نسخه پی دی اف

طبقه بندی: عربی هفتم،  پاور پوینت، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 توسط داور گیتی نورد
پاور پوینت عربی هفتم درس دوم قسمت سوّم (کَنزُ النَّصیحَة)

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است

توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس دوم عربی هفتم  قسمت سوّم (کَنزُ النَّصیحَة)

لینک دانلود
نسخه پی دی اف

طبقه بندی: عربی هفتم،  پاور پوینت، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 توسط داور گیتی نورد
پاور پوینت عربی هفتم درس دوم قسمت دوّم (کُنوزُ الحِکَم)

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است
کلیپ های آموزشی و تفریحی مرتبط با درس

توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس دوم عربی هفتم  قسمت دوّم (کُنوزُ الحِکَم)
نسخه پی دی اف

طبقه بندی: عربی هفتم،  پاور پوینت، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 توسط داور گیتی نورد
پاور پوینت عربی هفتم درس دوم قسمت اوّل (جواهر الکلام)

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است
کلیپ های آموزشی و تفریحی مرتبط با درس

توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس دوم عربی هفتم (جواهر الکلام)عربی هفتم درس دوم قسمت اول (جواهر الکلام)نسخه پی دی اف

طبقه بندی: عربی هفتم،  پاور پوینت، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 توسط داور گیتی نورد
پاور های بسیار جذاب عربی هفتم درس اول
 قسمت اوّل و دوّم با منوی نرم افزاری جدید و متفاوت(جدید)


 پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است
کلیپ های آموزشی و تفریحی مرتبط با درس

توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.

توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاورهای درس اول عربی هفتم

طبقه بندی: عربی هفتم،  پاور پوینت، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 توسط داور گیتی نورد
نسخه پی دی اف پاور پوینت های عربی هفتم درس اوّل

درس اوّل عربی هفتم قسمت(قیمةُ العِلمِ)


درس اوّل عربی هفتم قسمت(نورالکَلام)

درس اوّل عربی هفتم قسمت(کَنزُ الکُنوز)پاورهای عربی هفتم برای سال تحصیلی بعد بسیار جذاب
و نرم افزاری در خدمتتان خواهد بود.

دانلود درس اول هر سه قسمت عربی هفتم در پست پایین
طبقه بندی: عربی هفتم،  پاور پوینت،  pdf، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 توسط داور گیتی نورد
دانلود فونتهای عربی و قرآنی

                        نمونه اول                                نمونه دوم


                                     
طبقه بندی: فونت ها، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 توسط داور گیتی نورد
سلام خدمت دوستان گرامی

امروز میخوام براتون پک قالب های کاربردی و پر مصرف پاورپونت رو براتون بزارم
این پک شامل 33 قالب است و با حجم بسیار کم هستجهت دانلود بروی لینک کلیک کنید

لینک دانلود مستقیم | لینک کمکی
حجم : 14 مگابایت
طبقه بندی: پاور پوینت،  نرم افزار،  برنامه ها،  محتوای الکترونیکی،  محتوای الکترونیکی، 
برچسب ها: پکیج قالب های پاورپوینت، قالب پاورپوینت، Powerpoint Pack، Powerpoint template،  
نوشته شده در تاریخ شنبه 2 اردیبهشت 1396 توسط اشکان اسماعیلی
سلام خدمت دوستان گرامی

امروز میخوام براتون پک عظیم آیکون های کاربردی و پر مصرف رو براتون بزارم
این پک شامل فایل های (psd , eps , svg , png) آیکون های است و با کیفیت بسیار عالی هست
لیستی از آیکون های موجود در پک:
1- آیکون شبکه های اجتماعی
2-آیکون های آموزشی
3- آیکون های رسانه
4 آواتار ها
5- شکلک ها
6- پرچم کشور ها
....

جهت دانلود بروی لینک کلیک کنید

لینک دانلود | لینک کمکی
حجم : 142 مگابایت

طبقه بندی: محتوای الکترونیکی،  محتوای الکترونیکی،  پاور پوینت،  بازی،  برنامه ها، 
برچسب ها: آیکون، پک عظیم آیکون، Icon Pack، Icon،  
دنبالک ها: وبلاگ مطالب درسی،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 1 اردیبهشت 1396 توسط اشکان اسماعیلی
1000جمله پرکاربرد عربی برای مکالمه

Школа и учеба картинка смайлик фото gif анимация аватар рисунок

طبقه بندی: مکالمه عربی،  آموزشی، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 19 فروردین 1396 توسط داور گیتی نورد
سوالات مکالمه هفتم و هشتم عربی برای دبیران برای ارزیابی (کاری از اساتید محترم و ارجمند )


طبقه بندی: مکالمه عربی،  عربی هفتم،  عربی هشتم، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 19 فروردین 1396 توسط داور گیتی نورد
سوالات مکالمه عربی هفتم

1190207275-120.gif
طبقه بندی: مکالمه عربی،  عربی هفتم،  آموزشی، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 19 فروردین 1396 توسط داور گیتی نورد
جذابترین کتاب برای مکالمه

94.gif94.gif
طبقه بندی: مکالمه عربی،  آموزشی،  pdf، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 19 فروردین 1396 توسط داور گیتی نورد
معرفی کتاب کارعربی پایه های هفتم ، هشتم ، نهم
این کتابها به صورت ترجمه محور نوشته شده وبراساس رویکرد کتب جدید عربی می باشد درهردرس 10تا 10سوال به صورت تمرین برای دانش آموزان نوشته شده ،تادانش آموز بعدازخواندن هردرس در منزل به تمرینات خواسته شده این کتابها پاسخ دهد وتمرینات کتاب طوری است به یادگیری دانش  آموزکمک شایانی کرده ودرتثبیت مطالب آموخته شده بسیارمؤثر است وبرای میان ترم نوبت اول ودوم وپایان ترم نوبت اول ودوم سوالات برااساس روش جدید درس عربی طراحی شده است ضمناً در پایان هردرس درهرسه پایه تعدادی سوالات تستی نوشته شده است .
این کتابها در سامان بخشی کتابهای کمک آموزشی وزارت آموزش وپرورش مورد بررسی قرارگرفته وبه تأیید کارشناسان شبکه رشد رسیده ومؤلفان کتب درسی مورد پذیرش وتأیید قرارداده اند ونام این کتابها در کتابنامه رشد دوره متوسطه اول شماره 16 صفحات 156 و 157آمده است

شماره تماس:09149266118
جهت سفارش   با آیدی @shamisa1394 هماهنگی بفرمایید


طبقه بندی: عربی نهم،  عربی هفتم،  عربی هشتم،  آموزشی،  سوالات، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 اسفند 1395 توسط داور گیتی نورد
گنجینه قرآن و پیام های آسمانی نهم

جهت سفارش   با آیدی @shamisa1394 هماهنگی بفرمایید به شماره کارت
6037997234366616
بانک ملی به نام محمد ولی پور  مبلغ 15هزار تومن هزینه کتاب وارسال پستی واریز نموده وادرس به همراه کدپستی وکد پیگیری انتقال مبلغ را ارسال فرمایید تا به ادرستان ارسال گردد.در صورت تهیه گروهی برای دانش آموزان تان از تخفیف 20در صد برخورداربوده ورایگان خدمتتان ارسال می گردد
 ،با احترام انتشارات شمیسا
شماره تماس:09149266118
طبقه بندی: قرآن نهم،  پیام آسمانی نهم، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 اسفند 1395 توسط داور گیتی نورد
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 16 اسفند 1395 توسط داور گیتی نورد
ممنونم از نظرات و محبتها و پیشنهادات و انتقادات

   دوستان.

بسیاری  از بازدید کنندگان تقاضای رمز پاورها را دارند .شایان ذکر است که پاور پوینت ها باید در رایانه با آفیس 2013 بازشود 
 لطفا تقاضای رمز نفرمایید با تشکر. تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 16 اسفند 1395 توسط داور گیتی نورد

سوالات  تستی طبقه بندی شده سوالات عربی و پیام و قرآن نهم  با پاسخ تشریحی

از استاد عزیزم جناب عباس نوری

بسیار جالب و پر کاربردطبقه بندی: عربی نهم،  آموزشی،  سوالات،  مطالب خواندنی و جالب، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 26 بهمن 1395 توسط داور گیتی نورد
مجموعه ایی بسیار جالب و جذاب از تصاویر متحرک

 از دانش آموز خوبم آقای اصغریان
طبقه بندی: مطالب خواندنی و جالب،  تصاویرمتحرک، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 26 بهمن 1395 توسط داور گیتی نورد
قالبی برای طرح سوالات قرانی تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 بهمن 1395 توسط داور گیتی نورد
(تعداد کل صفحات:34)      1   2   3   4   5   6   7   ...