عربی ، قرآن ، پیام آسمانی

شهرستان سراب

شهرستان سراب

عربی ، قرآن ، پیام آسمانی شهرستان سراب

دنیای تصاویرمتحرک -ziba-gifs.mihanblog.com
                                                                          

ایمیل:

dawargiti@gmail.com

آیدی تلگرامی : @Dgsarab

لینک تلگرام
https://t.me/dawargiti

نکته:
برای دیدن موضوع مورد نظر حود از سمت راست  به بخش  موضوعات مراجعه کنید

تاریخ : جمعه 7 آبان 1395 | 07:11 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای الکترونیکی بسیار جذاب آموزش رنگها به عربی

تصاویری از محتوا
طبقه بندی: عربی هفتم، آموزشی، محتوای الکترونیکی،

تاریخ : سه شنبه 26 تیر 1397 | 11:18 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای الکترونیکی بسیار جذاب آموزش فصلها به عربی

تصاویری از محتوا
 طبقه بندی: عربی هفتم، آموزشی، محتوای الکترونیکی،

تاریخ : دوشنبه 18 تیر 1397 | 09:16 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای الکترونیکی بسیار جذاب آموزش فعل ماضی و مضارع

تصاویری از محتوا

 طبقه بندی: آموزشی، عربی هشتم، محتوای الکترونیکی،

تاریخ : شنبه 16 تیر 1397 | 09:21 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای الکترونیکی بسیار جذاب آموزش اسم از نظر مذکر و مونث بودن

تصاویری از محتوا


طبقه بندی: عربی هفتم، آموزشی، محتوای الکترونیکی،

تاریخ : شنبه 16 تیر 1397 | 01:06 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای الکترونیکی بسیار جذاب آموزش اسم از نظر مفرد مثنی جمع

تصاویری از محتوا
طبقه بندی: عربی هفتم، آموزشی، محتوای الکترونیکی،

تاریخ : پنجشنبه 14 تیر 1397 | 07:53 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای الکترونیکی بسیار جذاب آموزش اسمهای اشاره

تصاویری از محتوا
طبقه بندی: عربی هفتم، آموزشی، محتوای الکترونیکی،

تاریخ : دوشنبه 11 تیر 1397 | 06:53 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای الکترونیکی بسیار جذاب آموزش فعل ماضی

تصاویری از محتواطبقه بندی: عربی هفتم، محتوای الکترونیکی، آموزشی،

تاریخ : یکشنبه 10 تیر 1397 | 11:50 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای بسیار جذاب آموزش فعل ماضی سوم شخص جمع

تصاویری از محتوا طبقه بندی: عربی هفتم، محتوای الکترونیکی، نرم افزار، آموزشی،

تاریخ : شنبه 9 تیر 1397 | 01:57 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای بسیار جذاب آموزش فعل ماضی دوم شخص جمع

تصاویری از محتوا

طبقه بندی: عربی هفتم، آموزشی، محتوای الکترونیکی،

تاریخ : شنبه 9 تیر 1397 | 01:55 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای بسیار جذاب آموزش فعل ماضی اول شخص جمع

تصاویری از محتوا


طبقه بندی: عربی هفتم، آموزشی، محتوای الکترونیکی،

تاریخ : پنجشنبه 31 خرداد 1397 | 08:22 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای بسیار جذاب آموزش فعل ماضی سوم شخص مفرد

تصاویری از محتوا


تاریخ : پنجشنبه 31 خرداد 1397 | 12:11 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای بسیار جذاب آموزش فعل ماضی دوم شخص مفرد

تصاویری از محتوا
طبقه بندی: عربی هفتم، آموزشی، محتوای الکترونیکی،

تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1397 | 12:34 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای بسیار جذاب آموزش فعل ماضی اول شخص مفرد

تصاویری از محتوا
طبقه بندی: محتوای الکترونیکی، عربی هفتم، آموزشی، بازی، نرم افزار، برنامه ها،

تاریخ : یکشنبه 27 خرداد 1397 | 06:35 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
طرح درس های قرآن هفتم و هشتم بر اساس برنامه ملی

    طرح درسهای قرآن هفتم     
طرح درس قرآن نهم(بزودی)
طبقه بندی: قرآن هشتم، قرآن هفتم، طرح درس،

تاریخ : دوشنبه 14 خرداد 1397 | 03:31 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای بسیار جذاب لغات عربی هشتم درس اول

تصاویری از محتوا
طبقه بندی: محتوای الکترونیکی، عربی هشتم، آموزشی،

تاریخ : سه شنبه 8 خرداد 1397 | 12:43 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای بسیار جذاب لغات عربی نهم درس اول

تصاویری از محتوا
طبقه بندی: محتوای الکترونیکی، عربی نهم، آموزشی،

تاریخ : شنبه 5 خرداد 1397 | 11:52 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای بسیار جذاب لغات عربی نهم درس دوم

تصاویری از محتوا
طبقه بندی: محتوای الکترونیکی، عربی نهم، آموزشی،

تاریخ : شنبه 5 خرداد 1397 | 11:33 ق.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای بسیار جذاب لغات عربی نهم درس سوم

تصاویری از محتوا
طبقه بندی: محتوای الکترونیکی، عربی نهم، آموزشی،

تاریخ : چهارشنبه 2 خرداد 1397 | 08:03 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای بسیار جذاب لغات عربی نهم درس چهارم

تصاویری از محتوالینک دانلودطبقه بندی: محتوای الکترونیکی، عربی نهم،

تاریخ : یکشنبه 9 اردیبهشت 1397 | 08:25 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای بسیار جذاب لغات عربی نهم درس پنجم

تصاویری از محتوالینک دانلودطبقه بندی: محتوای الکترونیکی، عربی نهم،

تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 | 07:15 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای بسیار جذاب لغات عربی نهم درس ششم

تصاویری از محتوالینک دانلودطبقه بندی: محتوای الکترونیکی، عربی نهم،

تاریخ : سه شنبه 28 فروردین 1397 | 08:49 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای بسیار جذاب لغات عربی نهم درس هفتم

تصاویری از محتوا

لینک دانلودطبقه بندی: محتوای الکترونیکی، عربی نهم، نرم افزار، آموزشی،

تاریخ : یکشنبه 26 فروردین 1397 | 06:46 ق.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای بسیار جذاب لغات عربی نهم درس دهم

تصاویری از محتوا
لینک دانلودطبقه بندی: عربی نهم، محتوای الکترونیکی،

تاریخ : جمعه 17 فروردین 1397 | 08:53 ق.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای بسیار جذاب لغات عربی نهم درس نهم

تصاویری از محتوا
لینک دانلودطبقه بندی: عربی نهم، نرم افزار، آموزشی، محتوای الکترونیکی،

تاریخ : دوشنبه 13 فروردین 1397 | 10:28 ق.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای بسیار جذاب لغات عربی نهم درس هشتم

تصاویری از محتوا


لینک دانلودطبقه بندی: محتوای الکترونیکی، عربی نهم، آموزشی،

تاریخ : یکشنبه 27 اسفند 1396 | 07:27 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای الكترونیكی تلاوتهای قرآن نهم
تصاویری از محتوا های الكترونیكی

طبقه بندی: محتوای الکترونیکی، قرآن نهم، آموزشی،

تاریخ : جمعه 29 دی 1396 | 06:29 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای الكترونیكی تلاوتهای قرآن هشتم
تصاویری از محتوا های الكترونیكی

طبقه بندی: محتوای الکترونیکی، قرآن هشتم، آموزشی،

تاریخ : یکشنبه 24 دی 1396 | 08:05 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای الكترونیكی تلاوتهای قرآن هفتم
تصاویری از محتوا های الكترونیكیطبقه بندی: محتوای الکترونیکی، قرآن هفتم،

تاریخ : پنجشنبه 21 دی 1396 | 05:40 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
محتوای الکترونیکی قران هفتم درس هفتم

تصاویری از محتوا
طبقه بندی: محتوای الکترونیکی، قرآن هفتم، آموزشی،

تاریخ : پنجشنبه 21 دی 1396 | 01:28 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
برای باز نمودن محتواهای الکترونیکی
و اجرا دررایانه فلش پلیر را نصب کنید .
طبقه بندی: برنامه ها،

تاریخ : چهارشنبه 20 دی 1396 | 06:54 ق.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
تعداد کل صفحات : 36 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.