تبلیغات
عربی ، قرآن ، پیام آسمانی

دنیای تصاویرمتحرک -ziba-gifs.mihanblog.com
                                                                          

ایمیل:

dawargiti@gmail.com

نکته:
برای دیدن موضوع مورد نظر حود از سمت راست  به بخش  موضوعات مراجعه کنید


تاریخ : جمعه 7 آبان 1395 | 07:11 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
تاریخ : پنجشنبه 8 تیر 1396 | 08:12 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
پاورپوینت  و پی دی اف جذاب عربی هفتم درس دوازدهم

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است


توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس دوازدهم عربی هفتم

لینک دانلود
Image result for ‫لینک دانلود‬‎


نسخه پی دی اف

Image result for ‫لینک دانلود‬‎طبقه بندی: عربی هفتم، پاور پوینت،

تاریخ : یکشنبه 28 خرداد 1396 | 08:07 ق.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
پاورپوینت  و پی دی اف جذاب عربی هفتم درس یازدهم

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است


توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس یازدهم عربی هفتم
لینک دانلود
Image result for ‫لینک دانلود‬‎


نسخه پی دی اف

Image result for ‫لینک دانلود‬‎طبقه بندی: عربی هفتم، پاور پوینت،

تاریخ : جمعه 26 خرداد 1396 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
پاور پوینت  و پی دی اف جذاب عربی هفتم درس دهم

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است


توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس دهم عربی هفتملینک دانلودنسخه پی دی افطبقه بندی: عربی هفتم، پاور پوینت،

تاریخ : چهارشنبه 24 خرداد 1396 | 01:41 ق.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
پاور پوینت  و پی دی اف جذاب عربی هفتم درس نهم

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است


توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس نهم عربی هفتم
لینک دانلودنسخه پی دی افطبقه بندی: عربی هفتم، پاور پوینت،

تاریخ : سه شنبه 16 خرداد 1396 | 10:04 ق.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
پاور پوینت  و پی دی اف جذاب عربی هفتم درس هشتم

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است


توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس هشتم عربی هفتم
لینک دانلودنسخه پی دی افطبقه بندی: عربی هفتم، پاور پوینت، pdf،

تاریخ : شنبه 13 خرداد 1396 | 02:35 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
پاور پوینت  و پی دی اف جذاب عربی هفتم درس هفتم

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است


توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس هفتم عربی هفتم Image result for ‫لینک دانلود‬‎


نسخه پی دی اف

Image result for ‫لینک دانلود‬‎طبقه بندی: عربی هفتم، پاور پوینت،

تاریخ : دوشنبه 8 خرداد 1396 | 08:09 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
پاور پوینت  و پی دی اف جذاب عربی هفتم درس ششم

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است


توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس ششم عربی هفتم  Image result for ‫لینک دانلود‬‎


نسخه پی دی افImage result for ‫لینک دانلود‬‎


تاریخ : دوشنبه 8 خرداد 1396 | 08:07 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
پاور پوینت عربی هفتم درس پنجم(فی السّوق)

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است


توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس پنجم عربی هفتم   (فی السّوق)


لینک دانلود

نسخه پی دی اف

طبقه بندی: عربی هفتم، پاور پوینت،

تاریخ : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 | 07:10 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
پاور پوینت عربی هفتم درس چهارم  (حِوارٌ بَینَ وَلَدَینِ)

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است


توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس چهارم عربی هفتم   (حِوارٌ بَینَ وَلَدَینِ)لینک دانلود
نسخه پی دی اف
طبقه بندی: عربی هفتم، پاور پوینت،

تاریخ : دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 | 05:17 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
پاور پوینت عربی هفتم درس سوّم قسمت دوّم (المواعِظُ العَدَدِیَّةُ)

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است
کلیپ های آموزشی و تفریحی مرتبط با درس

توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس سوّم عربی هفتم  قسمت دوّم (المواعِظُ العَدَدِیَّةُ)


لینک دانلودنسخه پی دی اف
طبقه بندی: عربی هفتم، پاور پوینت،

تاریخ : یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 | 07:51 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
پاور پوینت عربی هفتم درس سوّم قسمت اوّل (الحِکَمُ النّافِعَةِ)

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است

توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور پوینت عربی هفتم درس سوّم قسمت اوّل (الحِکَمُ النّافِعَةِ)

لینک دانلود

نسخه پی دی اف
طبقه بندی: عربی هفتم، پاور پوینت،

تاریخ : یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 | 07:48 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
پاور پوینت عربی هفتم درس دوم قسمت سوّم (کَنزُ النَّصیحَة)

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است

توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس دوم عربی هفتم  قسمت سوّم (کَنزُ النَّصیحَة)

لینک دانلود
نسخه پی دی اف
طبقه بندی: عربی هفتم، پاور پوینت،

تاریخ : یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 | 07:05 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
پاور پوینت عربی هفتم درس دوم قسمت دوّم (کُنوزُ الحِکَم)

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است
کلیپ های آموزشی و تفریحی مرتبط با درس

توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس دوم عربی هفتم  قسمت دوّم (کُنوزُ الحِکَم)
نسخه پی دی اف
طبقه بندی: عربی هفتم، پاور پوینت،

تاریخ : چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 | 09:02 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
پاور پوینت عربی هفتم درس دوم قسمت اوّل (جواهر الکلام)

پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است
کلیپ های آموزشی و تفریحی مرتبط با درس

توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.
 توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاور درس دوم عربی هفتم (جواهر الکلام)عربی هفتم درس دوم قسمت اول (جواهر الکلام)نسخه پی دی اف
طبقه بندی: عربی هفتم، پاور پوینت،

تاریخ : چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 | 07:37 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
پاور های بسیار جذاب عربی هفتم درس اول
 قسمت اوّل و دوّم با منوی نرم افزاری جدید و متفاوت(جدید)


 پس زمینه های بسیار جذاب
آهنگ های آرامبخش پس زمینه
تعاملی و نرم افزار گونه بودن پاور که بر جذابیت آنها افزوده است
کلیپ های آموزشی و تفریحی مرتبط با درس

توجه:
1- در ویندوز هفت باز شود.
2- آفیس 2013 به بالا استفاده گردد.
3- در رایانه باز شود
4- فونتها  از همین وبلاگ دریافت و نصب شود.

توجه
 با توجه به حجم بالای پاورها از اینترنت پرسرعت برای دانلود استفاده کنید

تصاویری از پاورهای درس اول عربی هفتم
طبقه بندی: عربی هفتم، پاور پوینت،

تاریخ : چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 | 01:36 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
نسخه پی دی اف پاور پوینت های عربی هفتم درس اوّل

درس اوّل عربی هفتم قسمت(قیمةُ العِلمِ)


درس اوّل عربی هفتم قسمت(نورالکَلام)

درس اوّل عربی هفتم قسمت(کَنزُ الکُنوز)پاورهای عربی هفتم برای سال تحصیلی بعد بسیار جذاب
و نرم افزاری در خدمتتان خواهد بود.

دانلود درس اول هر سه قسمت عربی هفتم در پست پایینطبقه بندی: عربی هفتم، پاور پوینت، pdf،

تاریخ : سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 | 05:58 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
دانلود فونتهای عربی و قرآنی

                        نمونه اول                                نمونه دوم


                                     طبقه بندی: فونت ها،

تاریخ : سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 | 06:39 ق.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
سلام خدمت دوستان گرامی

امروز میخوام براتون پک قالب های کاربردی و پر مصرف پاورپونت رو براتون بزارم
این پک شامل 33 قالب است و با حجم بسیار کم هستجهت دانلود بروی لینک کلیک کنید

لینک دانلود مستقیم | لینک کمکی
حجم : 14 مگابایتطبقه بندی: پاور پوینت، نرم افزار، برنامه ها، محتوای الکترونیکی، محتوای الکترونیکی،
برچسب ها: پکیج قالب های پاورپوینت، قالب پاورپوینت، Powerpoint Pack، Powerpoint template،

تاریخ : شنبه 2 اردیبهشت 1396 | 07:52 ب.ظ | نویسنده : اشکان اسماعیلی | نظرات
سلام خدمت دوستان گرامی

امروز میخوام براتون پک عظیم آیکون های کاربردی و پر مصرف رو براتون بزارم
این پک شامل فایل های (psd , eps , svg , png) آیکون های است و با کیفیت بسیار عالی هست
لیستی از آیکون های موجود در پک:
1- آیکون شبکه های اجتماعی
2-آیکون های آموزشی
3- آیکون های رسانه
4 آواتار ها
5- شکلک ها
6- پرچم کشور ها
....

جهت دانلود بروی لینک کلیک کنید

لینک دانلود | لینک کمکی
حجم : 142 مگابایت
طبقه بندی: محتوای الکترونیکی، محتوای الکترونیکی، پاور پوینت، بازی، برنامه ها،
برچسب ها: آیکون، پک عظیم آیکون، Icon Pack، Icon،
دنبالک ها: وبلاگ مطالب درسی،

تاریخ : جمعه 1 اردیبهشت 1396 | 03:37 ب.ظ | نویسنده : اشکان اسماعیلی | نظرات
1000جمله پرکاربرد عربی برای مکالمه

Школа и учеба картинка смайлик фото gif анимация аватар рисунок
طبقه بندی: مکالمه عربی، آموزشی،

تاریخ : شنبه 19 فروردین 1396 | 12:37 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
سوالات مکالمه هفتم و هشتم عربی برای دبیران برای ارزیابی (کاری از اساتید محترم و ارجمند )

طبقه بندی: مکالمه عربی، عربی هفتم، عربی هشتم،

تاریخ : شنبه 19 فروردین 1396 | 08:30 ق.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
سوالات مکالمه عربی هفتم

1190207275-120.gifطبقه بندی: مکالمه عربی، عربی هفتم، آموزشی،

تاریخ : شنبه 19 فروردین 1396 | 08:28 ق.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
جذابترین کتاب برای مکالمه

94.gif94.gifطبقه بندی: مکالمه عربی، آموزشی، pdf،

تاریخ : شنبه 19 فروردین 1396 | 08:27 ق.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
جدید ترین نسخه ویرایش شده پاورهای جذاب قرآن نهم کل دروس  95/96

توجه توجه
برای نمایش کامل پاورپوینت ها   به نکات زیر توجه کنید:

1: ابتدا فونتها را از پست بالا دانلود و در سیستم خود نصب نمایید.

2: از آفیس 2013 استفاده نمایید  تا افکت ها و صوتها  و ... به راحتی و کامل اجرا شوند
درس اول جلسه یک                درس اول جلسه دومدرس دوم جلسه یک             درس دوم جلسه دومدرس سوم جلسه یک             درس سوم جلسه دومدرس چهارم جلسه یک             درس چهارم جلسه دومدرس پنجم جلسه یک             درس پنجم جلسه دومدرس ششم جلسه یک             درس ششم جلسه دومدرس هفتم جلسه یک             درس هفتم جلسه دومدرس هشتم جلسه یک             درس هشتم جلسه دومدرس نهم جلسه یک             درس نهم جلسه دومدرس دهم جلسه یک             درس دهم جلسه دومدرس یازدهم جلسه یک             درس یازدهم جلسه دوم

طبقه بندی: پاور پوینت، قرآن نهم،

تاریخ : شنبه 5 فروردین 1396 | 11:29 ق.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
معرفی کتاب کارعربی پایه های هفتم ، هشتم ، نهم
این کتابها به صورت ترجمه محور نوشته شده وبراساس رویکرد کتب جدید عربی می باشد درهردرس 10تا 10سوال به صورت تمرین برای دانش آموزان نوشته شده ،تادانش آموز بعدازخواندن هردرس در منزل به تمرینات خواسته شده این کتابها پاسخ دهد وتمرینات کتاب طوری است به یادگیری دانش  آموزکمک شایانی کرده ودرتثبیت مطالب آموخته شده بسیارمؤثر است وبرای میان ترم نوبت اول ودوم وپایان ترم نوبت اول ودوم سوالات برااساس روش جدید درس عربی طراحی شده است ضمناً در پایان هردرس درهرسه پایه تعدادی سوالات تستی نوشته شده است .
این کتابها در سامان بخشی کتابهای کمک آموزشی وزارت آموزش وپرورش مورد بررسی قرارگرفته وبه تأیید کارشناسان شبکه رشد رسیده ومؤلفان کتب درسی مورد پذیرش وتأیید قرارداده اند ونام این کتابها در کتابنامه رشد دوره متوسطه اول شماره 16 صفحات 156 و 157آمده است

شماره تماس:09149266118
جهت سفارش   با آیدی @shamisa1394 هماهنگی بفرمایید

طبقه بندی: عربی نهم، عربی هفتم، عربی هشتم، آموزشی، سوالات،

تاریخ : چهارشنبه 25 اسفند 1395 | 10:38 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
گنجینه قرآن و پیام های آسمانی نهم

جهت سفارش   با آیدی @shamisa1394 هماهنگی بفرمایید به شماره کارت
6037997234366616
بانک ملی به نام محمد ولی پور  مبلغ 15هزار تومن هزینه کتاب وارسال پستی واریز نموده وادرس به همراه کدپستی وکد پیگیری انتقال مبلغ را ارسال فرمایید تا به ادرستان ارسال گردد.در صورت تهیه گروهی برای دانش آموزان تان از تخفیف 20در صد برخورداربوده ورایگان خدمتتان ارسال می گردد
 ،با احترام انتشارات شمیسا
شماره تماس:09149266118طبقه بندی: قرآن نهم، پیام آسمانی نهم،

تاریخ : چهارشنبه 25 اسفند 1395 | 10:28 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
تاریخ : دوشنبه 16 اسفند 1395 | 06:32 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
ممنونم از نظرات و محبتها و پیشنهادات و انتقادات

   دوستان.

بسیاری  از بازدید کنندگان تقاضای رمز پاورها را دارند .شایان ذکر است که پاور پوینت ها باید در رایانه با آفیس 2013 بازشود 
 لطفا تقاضای رمز نفرمایید با تشکر. تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


تاریخ : دوشنبه 16 اسفند 1395 | 05:13 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات

سوالات  تستی طبقه بندی شده سوالات عربی و پیام و قرآن نهم  با پاسخ تشریحی

از استاد عزیزم جناب عباس نوری

بسیار جالب و پر کاربرد


طبقه بندی: عربی نهم، آموزشی، سوالات، مطالب خواندنی و جالب،

تاریخ : سه شنبه 26 بهمن 1395 | 07:36 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
پاور پوینت نرم افزاری دروس عربی هفتم بصورت جالب و جذاب در یک پست
پاورپوینت و پی دی اف جذاب عربی هفتم درس دوازدهم
پاورپوینت و پی دی اف جذاب عربی هفتم درس یازدهم
پاور پوینت و پی دی اف جذاب عربی هفتم درس دهم
پاور پوینت و پی دی اف جذاب عربی هفتم درس نهم
پاور پوینت و پی دی اف جذاب عربی هفتم درس هشتم
پاور پوینت و پی دی اف پاور پوینت جالب عربی هفتم درس هفتم
پاور پوینت و پی دی اف جالب و جذاب عربی هفتم درس ششم
پاور پوینت عربی هفتم درس پنجم(فی السّوق)
پاور پوینت عربی هفتم درس چهارم (حِوارٌ بَینَ وَلَدَینِ)
پاور پوینت عربی هفتم درس سوّم قسمت دوّم (المواعِظُ العَدَدِیَّةُ)
پاور پوینت عربی هفتم درس سوّم قسمت اوّل (الحِکَمُ النّافِعَةِ)
پاور پوینت عربی هفتم درس دوم قسمت سوّم (کَنزُ النَّصیحَة)
پاور پوینت عربی هفتم درس دوم قسمت دوّم (کُنوزُ الحِکَم)
پاور پوینت عربی هفتم درس دوم قسمت اوّل (جواهر الکلام)
پاور های بسیار جذاب عربی هفتم درس اول نرم افزار گونه و بسیار جالب
نسخه پی دی اف پاور پوینت های عربی هفتم درس اوّل
دانلود دونمونه فونتهای عربی و قرآنی
پکیج قالب های پاورپوینت ( Powerpoint Pack )
پک عظیم آیکون ( Icon Pack )
1000جمله پرکاربرد عربی برای مکالمه
سوالات مکالمه هفتم و هشتم عربی برای دبیران برای ارزیابی (کاری از اساتید محترم و ارجمند )
سوالات مکالمه عربی هفتم
جذابترین کتاب برای مکالمه
جدید ترین نسخه ویرایش شده پاورهای جذاب قرآن نهم کل دروس 95/96 تقدیم شما
معرفی کتاب کارعربی پایه های هفتم ، هشتم ، نهم
گنجینه قرآن و پیام های آسمانی نهم
اصلاحیه پاور قران هشتم درس دهم جلسه دوم
با سلام خدمت همکاران و دانش آموزان خوبم.
سوالات تستی طبقه بندی شده سوالات عربی و پیام و قرآن نهم با پاسخ تشریحی
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
تعداد کل صفحات : 34 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.