عربی ، قرآن ، پیام آسمانی - معرفی کتاب کارعربی پایه های هفتم ، هشتم ، نهم

شهرستان سراب

شهرستان سراب

عربی ، قرآن ، پیام آسمانی - معرفی کتاب کارعربی پایه های هفتم ، هشتم ، نهم شهرستان سراب
معرفی کتاب کارعربی پایه های هفتم ، هشتم ، نهم
این کتابها به صورت ترجمه محور نوشته شده وبراساس رویکرد کتب جدید عربی می باشد درهردرس 10تا 10سوال به صورت تمرین برای دانش آموزان نوشته شده ،تادانش آموز بعدازخواندن هردرس در منزل به تمرینات خواسته شده این کتابها پاسخ دهد وتمرینات کتاب طوری است به یادگیری دانش  آموزکمک شایانی کرده ودرتثبیت مطالب آموخته شده بسیارمؤثر است وبرای میان ترم نوبت اول ودوم وپایان ترم نوبت اول ودوم سوالات برااساس روش جدید درس عربی طراحی شده است ضمناً در پایان هردرس درهرسه پایه تعدادی سوالات تستی نوشته شده است .
این کتابها در سامان بخشی کتابهای کمک آموزشی وزارت آموزش وپرورش مورد بررسی قرارگرفته وبه تأیید کارشناسان شبکه رشد رسیده ومؤلفان کتب درسی مورد پذیرش وتأیید قرارداده اند ونام این کتابها در کتابنامه رشد دوره متوسطه اول شماره 16 صفحات 156 و 157آمده است

شماره تماس:09149266118
جهت سفارش   با آیدی @shamisa1394 هماهنگی بفرمایید

طبقه بندی: عربی نهم، عربی هفتم، عربی هشتم، آموزشی، سوالات،

تاریخ : چهارشنبه 25 اسفند 1395 | 11:38 ب.ظ | نویسنده : داور گیتی نورد | نظرات
.: Weblog Themes By Slide Skin:.